Ambacht


Betekenis

OMT staat voor Orthopedische Manuele Therapie. Het woord orthopedisch is afgeleid van het woord orthopedie. Globaal gezegd staat dit voor: “De leer der middelen tot herstel van lichamelijke verkrommingen”. Daarmee komt de betekenis van de OMT al wat dichterbij; het gaat om een vorm van therapie waarbij door middel van handmatige, ofwel manuele technieken en vaardigheden stoornissen in de wervelkolom en ledematen worden gecorrigeerd. De technieken die de OMT'er gebruikt zijn er op gericht, het bewegen van gewrichten en de functie van spieren en zenuwstructuren te verbeteren. Aan de behandeling gaat uiteraard een nauwgezet diagnostisch onderzoek vooraf om de aard en de oorzaak van de klachten vast te stellen.

 

De Therapeut

De Orthopedisch Manueel Therapeut is een fysiotherapeut die zich in de genoemde geneeswijze heeft gespecialiseerd door het volgen van een 5-jarige vervolgopleiding, die werd gedoceerd te Delft aan de opleiding van Hans van de Berg; Opleiding OMT. Sinds 2004 is de OMT gevestigd binnen de Hogeschool Utrecht met een Professional Master niveau, echter met fors verlaagd vaardigheids eindniveau. Het onderwijs zoals gegeven op de OMT wordt erkend door de Internationale Federatie Orthopedische Manuele Therapie (IFOMPT zie onderstaande logo en link) die weer is aangesloten bij de Wereld Confederatie voor Fysiotherapie, die op haar beurt weer verbonden is met de World Health Organisation (WHO).

 

Beroepsvereniging

Afgestudeerde en bevoegde OMT'ers staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De in Nederland gevestigde Orthopedisch Manueel Therapeuten hebben ook een eigen wereldwijde beroepsorganisatie; de IFOMPT. Eén van de registratievoorwaarden is het verplicht volgen van bij- en nascholing. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan men in het register worden opgenomen en blijven. Met name in Australië, Nieuw Zeeland, maar ook de Verenigde Staten en Scandinavië is Orthopedische Manuele Therapie een erkende en geaccepteerde therapievorm.